البوابة نيوز - Afghanistan - Catalogue du monde francophone

البوابة نيوز

  • 2021-12-31Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
البوابة نيوز
  • Adresse du site Web:www.albawabhnews.com
  • IP du serveur:51.91.30.184
  • Description du site:موقع اخباري يهتم بالأخبار في مصر والعالم العربي يقدم صحافة متميزة ويهتم بأخبار السياسة والفن والرياضة والحوادث والاقتصاد والبنوك والسيارات والاتصالات والمرأة والأخبار العربية والعالمية

nom de domaine:www.albawabhnews.comÉvaluation

sur 1000~20000

nom de domaine:www.albawabhnews.comcouler

587

nom de domaine:www.albawabhnews.comBon ou Mauvais

Dix-neuf n'est pas. en vain féroce

site Internet:البوابة نيوزPoids

2

site Internet:البوابة نيوزIP

51.91.30.184

site Internet:البوابة نيوزteneur

البوابةنيوز{"@context":"schema.org/","@type":"WebSite","name":"البوابةنيوز","url":"/","logo":{"@type":"ImeObject","url":"/"},"potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"albawabhnews.com/search/query/?w={search_term_string}","query-input":"requiredname=search_term_string"},"sameAs":["/Albawaba.eg","twitter.com/AlBawabaNews","/channel/UCU0s_Dr2oPn6TGz25cj205w","/albawaba_eg/"]}@media(min-width:992px){.topstory.light.item-card.txt-conth3{line-height:42px;font-size:24px;height:126px;}.nc3.item-bg.txt-conth3{font-size:26px;overflow:visible;height:auto;max-height:none;}}@media(max-width:767px){.topstory.item-bg.txt-cont{position:relative;float:right;width:100%;background:#0c192f;bottom:auto;}.topstory.item-bg.img-cont:before{opacity:0;}.topstory.item-bg.txt-conth3{height:90px;}.topstory.ts-thumbs{width:270px;margin-top:-26px;}.tst-nxt,.tst-prv{display:none;}}.topstory.light{background:#fff;padding-left:0;}.topstory.light.item-cardh3{color:#;}.topstory.ts-thumbs.swiper-button-next,.topstory.ts-thumbs.swiper-button-prev{width:28px;height:28px;tالبوابة نيوزop:55%;}@media(min-width:768px){.nc-sport.item-bg.txt-conth3{line-height:2.5rem;}.nc-sport.col-lg-8{padding-left:0;}}.home-title{display:none;}var_gaq=_gaq||[];_gaq.push(['_setAccount','UA--1']);_gaq.push(['_setDomainName','albawabhnews.com']);_gaq.push(['_trackPeview']);(function(){varga=document.createElement('script');ga.type='text/jascript';ga.async=true;ga.src=(':'==document.location.protocol?'ssl':'httpwww')+'.google-analytics.com/ga.js';vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ga,s);})();الإثنين26سبتمبر2022facebooktwitteryoutubeinstramrssfeedرئيسمجلسىالإدارةوالتحريرعبدالرحيمعليرئيسالتحريردالياعبدالرحيمالأخبارتقاريروتحقيقاتتليفزيونالبوابةالبوابةسبورتمحافظاتحوادثوقضايابوابةالبرلمانالقائمةرئيسمجلسيالإدارةوالتحريرعبدالرحيمعليرئيسالتحريردالياعبدالرحيم.topstory.ts-thumbs.swiper-button-next,.topstory.ts-thumbs.swiper-button-prev{width:32px;height:32px;background:#fff;}@media(min-width:768px){.topstory.ts-thumbs{width:100%!important;}}.topstory.ts-thumbs.swiper-button-next::after,.topstory.ts-thumbs.swiper-button-prev::after{font-size:16px!important;font-weight:bolder;color:#ff0000;}.topstory.ts-thumbs.swiper-button-next:hover,.topstory.ts-thumbs.swiper-button-prev:hover{background:#f3f3f3;}.topstory.ts-thumbs.img-cont:after{padding-top:51.25%;}.arab.txt-cont{position:absolute;top:35%;z-index:2;background-color:rgba(255,255,255,0.5);text-align:center;text-shadow:1px1px3px#fff;border-radius:5px;}الأخباراليوم..طقسشديدالحرارةنهاراوأمطارعلىالقاهرةالكبرىوالوجهالبحريالبوابةلايتتعرفعلىمواقيتالصلاةاليومالإثنين26سبتمبر2022البوابةلايتتعرفعلىدرجاتالحرارةالمتوقعةاليومالإثنين26سبتمبر2022البوابةلايتتعرفعلىحظكفيأبراجاليومالإثنين26سبتمبر2022البوابةسبورتعليفرجيتوجبلقببطولةمصرالدوليةالمفتوحةللأسكواش2022للسنةالثانيةعلىالتواليالأخبارمصدرأمني:حقيبةالإسعافاتوالمثلثوالطفايةإجباريلترخيصالسياراتأهمالأخبارالعالمإجراءاتأمنيةمشددةفيطوكيولتأمينجنازةرسميةلشينزوآبيالعالمزيلينسكي:البوابة نيوزأوكرانياتلقتنظاميدفاعجويطراز"ناسماس"منواشنطنالبوابةسبورتمنتخبالشبابيفوزعلىالكويتبثلاثيةوديًاسياسةعضوبلجنةالعفوالرئاسي:الاستراتيجيةالوطنيةلحقوقالإنسانتتضمن80تشريعًاالعالممحتجونيشتبكونمعالشرطةخارجالسفارةالإيرانيةفيلندنحوادثوقضاياقرارمهممنالنيابةبشأنسيارةالنقلالتيصدمتسائقالسويسالمتهورالمزيدتليفزيونالبوابةشاهد..فريدةالشوباشيتكشفتفاصيلمحاولةخطفهابعدإسلامهاشاهد|منعجلةلكافيهمتنقل.."عمر" بكالوريستجارةيصنعالقهوةعلىالرملفىشوارعالقاهرةشاهد..«عمحسنفهمي»أشهرمشجعأهلاويفيمصريعتزلالمدرجاتويتفرغللغناءشاهد|حديثالجمعة..الكلمةالطيبةوآثارهافيالنفوسالمزيدبوابةالإماراتبوابةالسودانبوابةفلسطينالبوابةنيوزتقاريروتحقيقاتبتثبيتسعرالفائدةللمرةالثالثةعليالتوالي..توقعاتبمردودإيجابيفيجذبالاستثماراتالأجنبيةغيرالمباشرة..يعقوب:"المركزي"استخدمآليةالاحتياطيالإلزاميللتحكمفيالسيولةالنقديةتماشيًامعرؤيةمصرللتنميةالمستدامة2030.."التجميعالمحلي"طوقنجاةلوكلاءالسياراتمنقيودالاستيراد..بودي:السوقالمصريةتمربأزمةلميشهدهامنقبلو"التجميعالمحلي"فرسالرهانتحذيراتمنهيئةالدواءبشأنانتشارأدويةمغشوشةومنتهيةالصلاحية..الحقفيالدواء:المصانعغيرالمرخصةأحدالأسباب..والصيادلة:قضيةأمنقوميتقاريرأوكرانية:روسيافقدتأكثرمن56ألفجنديفيكييف..وموسكوتتهمأوكرانيابقتلشخصينأحدهمامسئولسابقالمزيدحوادثوقضاياقرارمهممنالنيابةبشأنسيارةالنقلالتيصدمتسائقالسويسالمتهورانتشالجثةطالبغرقفينهرالنيلبالصفشهودومخدرات..كيفأقامتالنيابةدليلهاعلىالسائقالمتهوربطريقالسويس؟النائبالعاميأمربإحالةالسائقالمتهوربطريقالسـويسإلىالجناياتلعدمإجادتهالسباحة..انتشالجثةطالبغرقفيمياهالنيلبالصفيخلىسبيلهمغدًا..أسماء36محبوسًااحتياطيًاضمنالعفوالرئاسيالمزيدمحافظاتإصابةمديربنكالإسكندريةببورسعيدإثراصطدامدراجةبخاريةبهضبط7.5طندقيقمدعمقبلتهريبهللسوقالسوداءبسنورسمحافظالإسماعيلية:مصرأرضالحضارةوالتاريخوقبلةالفنونوملتقيالثقافاتوكيلزراعةالفيوميفتتحدورةمطبقيالمبيداتالزراعيةلتشغيلوتأهيلالشبابالمزيدالأكثرقراءة1اليوم..طقسشديدالحرارةنهاراوأمطارعلىالقاهرةالكبرىوالوجهالبحري2منظمةالتعاونالإسلاميتدينالتفجيرالدمويالذياستهدفمسجدافيكابولبأفغانستان3سفارةالسعوديةفيفرنساتقيمحفلابمناسبةاليومالوطنيالـ924وليالعهدالسعودييستقبلملكالبحرين5قلدتأصواتهمفيحفلجنسجماعي..الإعداملقتلةالطفلة"روجينا"والمؤبدلوالدتها6شهادةقاضٍبمجلسالدولةوعميدشرطةتقودقتلةالإعلاميةشيماءجمالإلىحبلالمشنقة7بتثبيتسعرالفائدةللمرةالثالثةعليالتوالي..توقعاتبمردودإيجابيفيجذبالاستثماراتالأجنبيةغيرالمباشرة..يعقوب:"المركزي"استخدمآليةالاحتياطيالإلزاميللتحكمفيالسيولةالنقدية8تعرفعلىحظكفيأبراجاليومالإثنين26سبتمبر2022البوابةسبورتالقبانييدافععنرويفيتوريا:"اصبروا..ومكناشبنعرفنكسبالمنتخباتالضعيفة"حسنيعبدربه:الإسماعيليلازميبدأقوي..والاعترافبالسلبياتبدايةأينجاحبجوائزمليوندولار..مصرييتوجبلقببطولةالعالمللرياضاتالإلكترونيةوزيرالرياضةيُكرمعبدالرحمنشاهينبعدتتويجهبفضيةالبلياردوفيدورةالألعابالعالمية"الشبابوالرياضة"تفوزبعضويةالمكتبالتنفيذيللاتحادالدوليللطبالرياضيالمزيدآراءحرةشيماءكاملهلتلجأأمريكاإلىالأداةالعسكريةلدعمالحليفالأوكرانيفيحربه؟الوزيرالأردنيالسابقمحمدداوودية«منمصرأمالدنيا»عليالفاتحالأزمةالأوكرانية..استفتاءوسطضبابنووى..!د.عادلالقليعىفقهالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكرتامرأفنديخطأ"الكيبورد"و"فنومنولوجياالروح"د.طهرمضانالتكاملالاقتصاديالدوليودورهفيالخروجمنالأزمةالاقتصاديةالعالميةاﻟﻤﺰﻳﺪالبوابةستارأحمدحلمييعلنإصابتهبفيروسكوروناأنباءعنعودةياسمينصبريل"ابوهشيمة"بعد٤شهورمنالانفصال«أشباحأوروبا»و«فضلونعمة»و«الهيبة»..أحدثالمشاركينبالماراثونالصيفىالسينمائيالمشتعلبالأرقام..كيفتفوقشبابالغناءعلىنجومالوطنالعربي؟"الإسكندريةالسينمائيلدولالمتوسط"يعلنمشاركة14فيلمابالمسابقةالرسميةاﻟﻤﺰﻳﺪبوابةالعربوليالعهدالسعودييستقبلملكالبحرينمنظمةالتعاونالإسلاميتدينالتفجيرالدمويالذياستهدفمسجدافيكابولبأفغانستانسفارةالسعوديةفيفرنساتقيمحفلابمناسبةاليومالوطنيالـ92المزيدبوابةالبرلمانوزيرالرياضةيفتتح40مركزشبابببنيسويفبرلمانيةتطالبوزيرالتعليمالعاليبالنظرفيشكاوىأولياءأمورمدارسالمتفوقينبرلماني:"حياةكريمة"تدعممسارالتحوللاقتصادإنتاجيبشراكةالمجتمعاتالريفيةالمزيداقتصادالبورصةالأردنيةتغلقعلىانخفاضبورصةمسقطتغلقعلىانخفاضمؤشرسوقالأسهمالسعوديةيغلقعلىانخفاضالمزيدبنوكرئيسالمصرفالمتحد:قراررفعنسبةالاحتياطيالإلزامييستهدفالحدمنالآثارالتضخميةمنتدي"لكي"المصرفالمتحدينظمثانيورشةعملثقافيةلتمكينالمرأةالبنكالعربيالإفريقييطلقخدمةتطبيقالهاتفالمحموللعملائهالمزيدالبوابةلايتحالةالطقسالمتوقعةاليومالإثنين26سبتمبر2022كافيهمتنقل.."عمر"يصنعالقهوةعلىالرملبشوارعالقاهرةالتراثالسيناوييزينلوحاتالموهوبينفيشمالسيناءالمزيدفضائياتأستاذعلومالسموموالإدمان:جرامالشابويبوظ15أسرةوالإستروكسيمحيالذاكرةشاهد..فريدةالشوباشيتكشفتفاصيلمحاولةخطفهابعدإسلامهابالفيديو..فريدةالشوباشي:عبدالناصركانرجلابلارذيلةالمزيدالبوابةالقبطيةقصةحياةالقديسةالبارةآفروسينيالكنيسةتودعالفنانوالمخرجماجدتوفيقرسامةشمامسةفيالاحتفالالسنويبتأسيسكنيسةالعذراءوالقديسةفيرينابهولندارسامة4شمامسةفيلقاءخدامكنائسشمالكاليفورنياالمزيدالبوابةالتعليميةختامالدورةالكشفيةضمنمهرجاناستقبالالعامالدراسيالجديدبجامعةعينشمستكريمفرقهندسةعينشمسالفائزينبمسابقاتمحليةودوليةالجامعاتالأوروبيةتشيدبجهودجامعةالأزهرخلالترؤسهاللمؤتمرالدوليللتغيراتالمناعيةبفرنسا"دعمالبرامجالجديدةبالكليات"ورشةعملبآدابعينشمسالمزيدdocument.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){vartsThumbs=newSwiper('.ts-thumbs',{spaceBetween:1,slidesPerView:5,loop:true,freeMode:true,loopedSlides:5,//loopedslidesshouldbethesamewatchSlidesVisibility:true,watchSlidesProgress:true,nigation:{nextEl:'.tst-nxt',prevEl:'.tst-prv',},breakpoints:{240:{slidesPerView:3,spaceBetween:3,},380:{slidesPerView:3,spaceBetween:2,},540:{slidesPerView:2,spaceBetween:2,},768:{slidesPerView:3,spaceBetween:20,},1024:{slidesPerView:5,spaceBetween:20,},1600:{slidesPerView:6,spaceBetween:30,},}});vartsswiper=newSwiper('.ts-swiper',{loop:true,loopFillGroupWithBlank:true,autoplay:{delay:6500,disableOnInteraction:false,},pination:{el:'.swiper-pination',clickable:true,},nigation:{nextEl:'.ts-nxt',prevEl:'.ts-prv',},thumbs:{swiper:tsThumbs,},});varvideoswiper=newSwiper('.video-swiper',{slidesPerView:1,spaceBetween:10,loop:true,loopFillGroupWithBlank:true,//init:false,//autoplay:{//delay:6500,//disableOnInteraction:false,/البوابة نيوز/},pination:{el:'.swiper-pination',clickable:true,},effect:'coverflow',coverflowEffect:{rotate:40,stretch:0,depth:90,modifier:1,slideShadows:false,},nigation:{nextEl:'.v-nxt',prevEl:'.v-prv',},breakpoints:{440:{slidesPerView:1,spaceBetween:10,},640:{slidesPerView:2,spaceBetween:10,},768:{slidesPerView:3,spaceBetween:20,},1024:{slidesPerView:3,spaceBetween:20,},}});varphotoswiper=newSwiper('.photo-swiper',{slidesPerView:1,spaceBetween:10,loop:true,loopFillGroupWithBlank:true,//init:false,pination:{el:'.swiper-pination',clickable:true,},nigation:{nextEl:'.ph-nxt',prevEl:'.ph-prv',},breakpoints:{440:{slidesPerView:1,spaceBetween:10,},640:{slidesPerView:2,spaceBetween:10,},768:{slidesPerView:3,spaceBetween:20,},1024:{slidesPerView:4,spaceBetween:20,},}});});facebooktwitteryoutubeinstramrssfeedالاقسامالأخبارتقاريروتحقيقاتتليفزيونالبوابةالبوابةسبورتمحافظاتحوادثوقضايابوابةالبرلمانبوابةالعربالبوابةستاربنوكاقتصادحواراتالبوابةالقبطيةالبوابةلايتفضائياتآراءحرةثقافةالعالمبروفايلسياسةملفاتخاصةجريدةالبوابةالبوابةالتعليميةالاصداراتبوابةالحركاتالاسلاميةالمركزالعربيللبحوثوالدراساتThePortalLePortailعبدالرحيمعلي-الموقعالرسميمننحناتصلبنا©2021AlbawabhnewsAllRightsReserved.الرئيسيةالأخبارتقاريروتحقيقاتتليفزيونالبوابةالبوابةسبورتمحافظاتحوادثوقضايابوابةالبرلمانبوابةالعربالبوابةستاربنوكاقتصادحواراتالبوابةالقبطيةالبوابةلايتفضائياتآراءحرةثقافةالعالمبروفايلسياسةملفاتخاصةجريدةالبوابةالبوابةالتعليميةfacebooktwitteryoutubeinstramrssfeed×البحثبحثإلغاء

Placer:البوابة نيوزSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler