to10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7 - Ghana - Catalogue du monde francophone

to10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7

  • 2022-01-06Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
to10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7
  • Adresse du site Web:www.to10.gr
  • IP du serveur:172.67.184.235
  • Description du site:Συνεχής αθλητική ενημέρωση. Όλες οι αθλητικές ειδήσεις στο to10.gr

nom de domaine:www.to10.grÉvaluation

sur 5000~500000

nom de domaine:www.to10.grcouler

296

nom de domaine:www.to10.grBon ou Mauvais

Impuissant seul. Fortune sans espoir féroce

site Internet:to10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7Poids

4

site Internet:to10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7IP

172.67.184.235

site Internet:to10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7teneur

to10.gr|Αθλητικάνέα|Ειδήσεις|Sport24/7// functionexternal_links_in_new_windows_loop(){ if(!document.links){ document.links=document.getElementsByTName('a'); } varchange_link=false; varforce=''; varignore=''; for(vart=0;tLIVE:{{match.elapsed}}'LIVE:{{match.status_type}}{{match.team_home_name}}{{match.team_home_result_final}}{{match.team_away_name}}{{match.team_away_result_final}}ΣΤΟΙΧΗΜΑ28.11.2023-15:33ΤρειςάσοιαπότοΤσάμπιονςΛιγκΕμπιστοσύνηστιςέδρεςστασημερινάπαιχνίδιατηςκορυφαίαςδιασυλλογικήςδιοργάνωσης.to1028.11.2023-15:32Ναμητοπετάξειστασκουπίδιαto1028.11.2023-11:29ΏραChampionsLeueμεδώρο*CosmoteTVαπότηνStoiximan!to1028.11.2023-11:28Stoiximiew:ΠρογνωστικάκαιαναλύσειςΤρίτη(28/11)to1028.11.2023-11:10ChampionsLeueμεαμέτρητεςαγορέςσεsuperαποδόσειςαπότοΠάμεΣτοίχημαto10ΚΛΕΙΔΑΡΟΤΡΥΠΑΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ28.11.2023-19:08ΣπουδαίαδιάκρισηγιαΓιακουμάκη(pics)to10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ28.11.2023-20:48Της…κακομοίραςστηΒραζιλίαΧριστόφοροςΕυαγγελάτοςSERIEA28.11.2023-15:55ΟΚαμάρνταυπογράφειτοπρώτοτουεπαγγελματικόσυμβόλαιομετηΜίλαν(pic)to10BUNDESLIGA28.11.2023-19:32«Έδεσε»στοΜόναχογιαακόμηένανχρόνοΝόιερκαιΟύλραϊχηΜπάγερν(pics&vid)to10ΒΟΛΕΪ28.11.2023-18:44Ιντάλγκο:«Παίζουμεστοσπίτιμας,ναπαλέψουμεόλοιμαζί»to10MUSTREADCHAMPIONSLEUE28.11.2023-23:32ΤοαπίθανοαρνητικόρεκόρτηςΣέλτικ(pic)to10CHAMPIONSLEUE28.11.2023-23:08ΕκτόςοΜόντριτςαπότοματςμετηΝάπολι,πρώτηκλήσηγιαΤεόΖιντάνto10SUPERLEUE28.11.2023-22:44ΜεαρκετέςαπουσίεςηαποστολήτουΒόλουκόντραστονΠανσερραϊκόto10FORMULA128.11.2023-22:32«Αυλαία»στο2023μετονΟκόνταχύτεροστοτεσττουΆμπουΝτάμπι(vid)to10CHAMPIONSLEUE28.11.2023-22:08ΈγραψειστορίαοΣιμεόνεμετηνΑτλέτικοΜαδρίτηςto10WATCHMECHAMPIONSLEUE28.11.2023-10:43ΆγριοξύλοστοΠαρίσιανάμεσασεοπαδούςτηςΠαρίκαιτηςΝιουκάστλ(vids)to10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ28.11.2023-10:31Αναστόπουλος:«ΔενθαπήγαιναστονΠαναθηναϊκό,στονΟλυμπιακόανδρώθηκα»(vid)to10EUROLEUE28.11.2023-10:00Η8230;καρδιάτηςσυντρόφουτουΠετρούσεφγιατημεταγραφήτουστονΟλυμπιακό(pics)to10EUROLEUE28.11.2023-10:23Πετρούσεφ:«ΟΒεζένκοφμούείπετακαλύτερακαιότιπρέπειναέρθωστονΟλυμπιακό»(pics,vid)to10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ28.11.2023-09:44ΝέαεπίθεσηΚαστίγιοσεΤζόρτζεβιτς!(vids,pics)to10ΔΕΚΑΡΙΑΚαιτώρα,προσδεθείτε…ΟΠετρούσεφήρθεγιαναδέσεισεέναπανίσχυρορόστερσταχέριατουκορυφαίουπροπονητήτηςΕυρωλίγκας.ΈναςΟλυμπιακόςμεπροδιαγραφέςΜπαρτζώκαστακαλύτερατου.ΓιώργοςΝοικοκύρηςΚαιτώρα,προσδεθείτε…ΓιάννηςΣελαλμαζίδηςTιπαικταράςείσαιρεΜορόν8230;ΔημήτρηςΓρηγορόπουλοςΈναποίημα,μιαεπιστροφήκιένακρίμα…ΚαιΜήτρου-ΛονγκκαιΠετρούσεφκαι…τογλυκόέδεσεστομεγάλολιμάνι.Έναρόστερ…ΜπαρτζώκαγιαένανΟλυμπιακόπουμπορείνασαρώσει.Μιαομάδακομμένηκαιραμμένηστο100%στα«θέλω»τουκορυφαίουπροπονητήτηςΕυρωλίγκαςπουξέρειόσοκανείςάλλοςπώςνασυνεχίσειναέχεισετοπεπίπεδοτονΟλυμπιακό.ΝαπάειμέχριτέλουςκαινακρατήσειπρώτοτονΟλυμπιακόστηνΕλλάδακαινασυνεχίσειναδιεκδικείτηνκορυφήτηςΕυρώπηςπουτουέχει…ξεγλιστρήσειταδύοτελευταίαχρόνια,ειδικάπέρσι.Διαβάστεεπίσης:Ολυμπιακός:ΡεκόρκαριέραςγιατονΓουόκαπκόντραστοΠεριστέρι(Vid)ΟΜπαρτζώκαςτοείπεκαιτοέκανε.Τοέλεγεαπότηναρχήτηςσεζόνότανηομάδαδενείχεκανσχηματιστεί.Θαδειτορόστερκαιανχρειαστείθαεπέμβει.Τοείπεκαιόταντοέναπρόβλημαμετάτοάλλοέφερνανυπερφόρτωσηστηνομάδακαιζόρια.Είδεκαιαποφάσισεγιατοκαλύτερο,όχιγιαναπειπωςπήρεαλλάκάνονταςκινήσειςουσίαςγιαένανΟλυμπιακόμεπλάνοκαιόχιότιναναι,ότικάτσει.ΔενπαρασύρθηκεούτεαπότηνήτταστοΣΕΦαπότονΠΑΟσεένααπόταχειρότεραβράδιααγωνιστικάτουΟλυμπιακούτατελευταίατρίαχρόνια,δενμπήκεστηνδιαδικασίανα«μασήσει»στηνυπόθεσηΝανπουοι«απέναντι»πανηγύριζανμιλώνταςγιακλοπέςκαιδιάφοράάλλα…κλασσικάεικονογραφημένα,δενχάλασετομυαλότουούτεμετιςγκρίνιεςγύρωαπότορόστερπουείχεδημιουργήσειτοκαλοκαίρι.Μεκινήσειςαπλές,μεθοδικές,ήρεμεςκαικυρίωςμεπλάνοκαιστόχοτοσήμερακαιτοαύριοτουΟλυμπιακούκατάφερεναέχειπλέονέναπανίσχυρο,γεμάτοκαιμεπροδιαγραφέςγιασάρωμα,ρόστερπουμπορείναοδηγήσεικαιφέτοςψηλάτονΟλυμπιακό.ΈναρόστερπουανβάζαμεκαιτονΒεζένκοφμέσα,τότεχωρίςκαμίααμφιβολίαθαήταντοκαλύτεροτηςσύγχρονηςιστορίαςτουΟλυμπιακού.ΠουτονθυμήθηκατώρατονΒεζένκοφ;Μα,απότονπερσινόΟλυμπιακόείναιξεκάθαροπωςμόνοαυτόςλείπει,καιμόνοαυτόςανήτανθαμπορούσεναπροσφέρειουσιαστικάκαιναανεβάσεικαιάλλοτηνομάδα.Οάλλοςπουέφυγε,είναιπρώτοςσταλάθηστηνΕυρωλίγκακαιπραγματικάφεύγονταςέκανεέναπολύμεγάλοδώροστονΜπαρτζώκαναμπορείναφτιάξειαυτότορόστερπουπλέονδημιούργησεχωρίςέννοιεςγιατηνμιαπλευράτουγηπέδου,όπωςείχεταπροηγούμεναχρόνια.ΟΟλυμπιακόςπουκατάφερεναπεράσειόσοπιοαναίμακταγινόταν(αχαυτήηήττααπότηνΜπασκόνια…)τοδύσκολοδιάστημακαιτώραναβλέπειμπροστάτουμεαισιοδοξίακαθώςτακαλύτεραέρχονται.ΜετηνπροσθήκηαπότηνμιατουΜήτρου-ΛονγκστηνπεριφέρειακαιτουΠετρούσεφστουςψηλούςοΟλυμπιακόςείναιπια«γεμάτος»καιπανίσχυροςκαισυνάματεράστιος«πονοκέφαλος»γιακάθεαντίπαλο.ΕίτεστοπρωτάθλημαπουπαραμένειπροφανώςοπρώτοςτουστόχοςκαιέχεικαινακαλύψειέναχάντικαπαπότηνγκέλαστοΣΕΦαπότονΠΑΟ,είτεστηνΕυρωλίγκαπουτοΒερολίνοήτανκαιείναιομεγάλοςστόχος,μέχριτονεπόμενο.Όπωςκαιναέχει;ΟΓιώργοςΜπαρτζώκαςεγγυάταιμετηνπαρουσίατουένανto10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7Ολυμπιακόελκυστικό,απολαυστικό,μαχητικό,«γεμάτο»καιέτοιμογιανέεςμεγάλεςεπιτυχίες.ΈνανΟλυμπιακόπουσυνεχίζειναχτίζεταιμεθοδικά,μεπλάνο,μεπαίκτεςπουέχουνκαιτηνποιότητακαιτονχαρακτήραναπαίζουνγιατηνομάδαχωρίςεγωισμούς.ΈνανΟλυμπιακόπουέχειήδημέλλον,χωρίς8μηνασυμβόλαιακάποιωνπουδενείχανκάτικαλύτερονακάνουνκαιείπανναέρθουνμιαβόλτακαιστηνΕυρώπη,αλλάμετριετέςσυμβόλαιαπαικτώνπουθέλουνναριζώσουνστηνομάδα,νααφήσουντοστίγματους,ναπετύχουνμέσααπότηνεπιτυχίατουσυλλόγου.ΈνανΟλυμπιακόπουδενσταματάειναονειρεύεται,πουπάειμέχριτέλουςγιατίέτσιέμαθεκαιέτσιθασυνεχίσεινακάνει.Καιτώρα,προσδεθείτε…ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔΕΚΑΡΙΑTιπαικταράςείσαιρεΜορόν8230;ΟΙσπανόςεπιθετικόςέκανεταπάνταστοναγωνιστικόχώροκαιοδήγησετονάριστο,στοντομέατηςτακτικής,ΆρησενίκηαποδείξεωνστοντέρμπιμετονΠαναθηναϊκό.ΓιώργοςΝοικοκύρηςΚαιτώρα,προσδεθείτε…ΓιάννηςΣελαλμαζίδηςTιπαικταράςείσαιρεΜορόν8230;ΔημήτρηςΓρηγορόπουλοςΈναποίημα,μιαεπιστροφήκιένακρίμα…Πολλοίοιδιακριθέντεςστηχθεσινή(26/11)σπουδαίανίκητουΆρηεπίτουΠαναθηναϊκού,τοντέρμπι,όμως,στο«ΚλεάνθηςΒικελίδης»έφερεφαρδιά-πλατιάτηνυπογραφήτουΛορένΜορόν.ΟΙσπανόςεπιθετικόςέκανεπράγματακαιθαύματαστοναγωνιστικόχώροκαιήταναυτόςπουοδήγησετονΆρηστονθρίαμβο.OΆρηςμετάαπόαρκετάχρόνια,φαίνεταιότιέχεικάνειδιάνα,σεότιαφοράτονποδοσφαιριστήπουεπέλεξεγιατηνκορυφήτηςεπίθεσης.ΈνανφορεπιπέδουΛαΛίγκα,πουμπορείναμηνβρήκετονχρόνοσυμμετοχήςπουέψαχνεστηΜπέτις,έχει,όμως,τηνποιότητανακάνειτηδιαφοράστοελληνικόπρωτάθλημα.Διαβάστεεπίσης:Τομεγάλοψέματηςβαθμολογίας:4οςστογήπεδο,1οςσταχαρτιάοΠαναθηναϊκόςΟΙσπανόςφορείναιπρώτοςσκόρερστηΣούπερΛιγκμεεφτάγκολ,ενώτοπιοσημαντικόαπόόλα,είναιότιπρόκειταιγιατηνεπιτομήτουπαίκτηομάδας.Έναςποδοσφαιριστήςμετρομερήποιότητααλλάχαρακτηριστικά«εργάτη»στοπαιχνίδιτου.ΟΙσπανόςδενπεριμένειαπλάστηναντίπαληπεριοχήγιανασκοράρει.Δίνειμονομαχίες,ανοίγειχώρουςγιατουςσυμπαίκτεςτου,γυρίζειστημεσαίαγραμμή,ακόμακαιστηνάμυνα,γιαναδώσειβοήθειες.Στοχθεσινόπαιχνίδι,ήταναυτόςπουοδήγησεσελάθοςτονΜπρινιόλι,ενώαπόδικήτουπροσπάθειαπροήλθεκαιτοδεύτερογκολτουΜενέντες.ΕνδεικτικήτηςνοοτροπίαςτουΜορόν,είναικαιηδήλωσηπουέκανεμετάτοτέλοςτηςαναμέτρησης.Σεέναπαιχνίδιστοοποίοήτανοαπόλυτοςπρωταγωνιστής,μετάαπόμιαπολύσπουδαίανίκηγιατηνομάδατου.«Καλότογκολ,αλλάέχασαευκαιρίεςκαιαυτόδενπρέπειναγίνεται»,τόνισεμεταξύάλλων,δείχνονταςότιείναιοπιοαυστηρόςκριτήςτουεαυτούτου.ΕκτόςαπότονΜορόν,βέβαια,οΆρηςείχεπαίκτεςπουδιακρίθηκανσεόλεςτιςγραμμές.ΧαρακτηριστικόπαράδειγμαοΖουλ,πουστηνεπιστροφήτουστοβασικόσχήμαμετάαπότρειςμήνες,περίπου,έφτασεσευψηλάεπίπεδααπόδοσης.ΆρισταστημένοςοΆρηςαπότονΆκηΜάντζιο,μετουςπαίκτεςτουνααγγίζουντοτέλειοσεότιαφοράτηναυτοσυγκέντρωσηκαιτηνεφαρμογήτουαγωνιστικούπλάνου.Ηομάδαέδειξεότιήξερετιζητούσε,ήτανκαλάδιαβασμένηκαι«χτύπησε»στιςαδυναμίεςτουΠαναθηναϊκού.ΟΆρηςπήγετοπαιχνίδιεκείπουτοήθελεκαιοδήγησετονΠαναθηναϊκόσεμιαανούσιακατοχήτηςμπάλας.Παράλληλα,πήρετηνίκηπουχρειαζόταν,σεέναμεγάλοπαιχνίδι,σεέναντέρμπι,ηομάδατουΜάντζιου.Αποτέλεσμαπουθατηςδώσει,ψυχολογίακαιώθηση,ενόψειτηςδύσκοληςσυνέχειαςτηςαγωνιστικήςπεριόδου.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔΕΚΑΡΙΑΈναποίημα,μιαεπιστροφήκιένακρίμα…ΤογκολποίηματουΦορτούνη,τογκολεπιστροφήςτουΕλΚααμπίκαιφυσικάμιαπολύτιμηνίκη.ΑνήθελεκανείςνασυνοψίσεισεμιαπρότασητικρατάειαπότοπαιχνίδιτουΟλυμπιακούμετονΠαναιτωλικόδεννομίζωότιθαμπορούσεναπροσθέσεικάτιπερισσότερο…ΓιώργοςΝοικοκύρηςΚαιτώρα,προσδεθείτε…ΓιάννηςΣελαλμαζίδηςTιπαικταράςείσαιρεΜορόν8230;ΔημήτρηςΓρηγορόπουλοςΈναποίημα,μιαεπιστροφήκιένακρίμα…Πολλοίίσωςναπερίμενανκαλύτερηεικόνααπότους«ερυθρόλευκους»,αλλάσ’έναγήπεδοάδειοκαικρύοπουκάνειτοπαιχνίδιναμοιάζειμεεκπαιδευτικόδίτερμα,δενείναικαιτόσοσύνηθεςναβλέπουμεματσάρες.ΠάλικαλάλοιπόνπουείδαμεέναγκολποίημααπότονΚώσταΦορτούνη,έναγκολεπιστροφήςτουΕλΚααμπίπουτοείχεμεγάληανάγκηκαιφυσικάπάλικαλάπουείδαμεμιανίκηπουμπορείναήρθεπιοδύσκολααπ’ότιδείχνειτοτελικό3-1,αλλάήρθεκιαυτόείναιπουμετράει…ΠροσωπικάθαήθελαναδωκιέναγκολαπότονΓιόβετιτςκαικρίμαπουδεντακατάφερε,διότιοΜαυροβούνιοςκάνειπολύπερισσότεραπράγματαμέσαστογήπεδοσεσχέσημετονΕλΚααμπίκιαπότηνστιγμήπουξεκίνησεβασικόςθαήτανκαλόνασκοράρει.Δεντονβοήθησε,όμως,τοπαιχνίδιήδεντονβοήθησεκαιηομάδαανθέλετε,καθώςκακάταψέματαδενπήρεκαλόβαθμόστηδημιουργία.Τογκολ,πάντως,πέρααπόθέμαικανότηταςείναικαιθέματύχηςήρένταςανπροτιμάτε.ΟΕλΚααμπίγιαπαράδειγμαμετοπουμπήκεστοπαιχνίδιβρέθηκεεκείπουέπρεπεγιανασκοράρει(κάτιπουσίγουραείναιθέμαικανότητας),αλλάευνοήθηκεαπόμιασέντρατουΜασούραπουκόντραρεόσοέπρεπεστοπόδιτουαμυντικούγιανατουέρθεισυστημένηστοκεφάλι.ΣτονΓιόβετιτςδυστυχώςδενέκατσετέτοιαφάση.ΟΜαυροβούνιος,πάντως,θαέχεικιάλλεςευκαιρίεςωςβασικόςστησυνέχειακαιμακάρινατιςεκμεταλλευτεί,διότιαςμηνξεχνάμεότιηομάδαθαχάσειγιαπερισσότεροαπ’έναμήνατονΕλΚααμπίλόγωΚόπαΆφρικα…ΚαλόήτανεπίσηςπουείδαμεναπαίζειοΜπιανκόν,καθώςδενπρέπειναξεχνάμεότιοσυγκεκριμένοςπαίκτηςανήκειστονΟλυμπιακόκαιδενείναιδανεικός,όπωςκαλόήτανπου…ξαναείδαμεμετάαπόκαιρότονΜπρίνιτς.Ησεζόνέχειμεγάλοδρόμοακόμακαιόλοιθαχρειαστούν…ΥΓ1.ΝαυπενθυμίσουμεότιμετοπαιχνίδικόντραστονΠαναιτωλικόοΟλυμπιακόςξεκίνησεένανΓολγοθά,μέχριτηνεπόμενηδιακοπήγιατιςγιορτές.Ακολουθείμιασειράαπόέξιδύσκολακαιαπαιτητικάπαιχνίδια,εκτωνοποίωνμόλιςένα(μετηνΤόπολα)είναιστοΚαραϊσκάκηκαιταυπόλοιπαπέντεεκτόςέδρας.Σεαυτάταπαιχνίδιασίγουραθαπρέπειναδούμεπερισσότερααπ’όσαείδαμεκόντραστονΠαναιτωλικό…ΥΓ2.ΜεδυοέπαιξεαυτήντηφοράσταχαφοΜαρτίνεθκαιοΈσεμετονΚαμαράμιαχαράτηνέφερανειςπέραςτηδουλειά.ΣτηΓερμανίαμετηνΦράιμπουργκμάλλονθαχρειαστείκαιτρίτος…ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΠΑΣΚΕΤ28.11.2023-20:56ΣπουδαίοδιπλόκαιπρόκρισηγιατονΠαναθηναϊκόστηνΤουρκία(79-80)ΟΠαναθηναϊκόςεπικράτησεμε80-79τηςΜπεσίκταςστηνΤουρκίακαιπήρετηνπρόκρισηγιατηφάσητων«32»τουEuroCup.ILOVETHISGAMEBASKETLEUE28.11.2023-16:20«Πολυτιμότεροςπαίκτης»της8ηςαγωνιστικήςτηςStoiximanBasketLeueoΚαμπενγκέλε(pic)to10EUROLEUE28.11.2023-15:31YπογράφειστηΖαλγκίριςΚάουναςοΈντμοντΣάμνερ(vid)to10BASKETLEUE28.11.2023-16:44Ανακοινώθηκανοιδιαιτητέςπουσφυρίζουνστην9ηαγωνιστικήτηςStoiximanBasketLeueto10EUROLEUE28.11.2023-15:31Φουλγιανέο«soldout»στοΣΕΦκόντραστηΡεάλto10BASKETLEUE28.11.2023-15:31OΜήτρου-ΛονγκστοτελετουργικόκαιηξεχωριστήαποθέωσηΣπανούλη8211;Παπανικολάου(vid)to10ANONYMOUS«Αγκάθι»μεΑραούχοστηνΑΕΚ8211;ΓιατίοδηγείταιπροςτηνέξοδοοΑργεντινόςΗεπέκτασητηςσυνεργασίαςτηςΑΕΚμετονΣέρχιοΑραούχοδενφαίνεταιναεξελίσσεταιόπωςθαήθελανστηνΈνωση,μετονΑργεντινόνα...κοιτάζειπροςτηνέξοδο.ENTLEAKS«Αγκάθι»μεΑραούχοστηνΑΕΚ8211;ΓιατίοδηγείταιπροςτηνέξοδοοΑργεντινόςFloppingOπρώτοςπουπληρώνειτομάρμαρο:ΠρόβλεψηαποχώρησηςστονΠαναθηναϊκό…FloppingΟΜπαρτζώκαςπουέμεινεπιστόςστιςπράξειςκαιταλόγιατουκαιτα«παραμύθιατηςΧαλιμάς»ΟΠΑΡΑΓΚΑΣΔενκάνειπίσωοΜπαλτάκοςγιαΠογέτ-ΘέλειναπάειτοθέμαστηνΕκτελεστικήΕπιτροπήτηςΕΠΟΠολύπρινολοκληρωθείηφετινήσεζόνθέλουννακλείσουνστηνΑΕΚτιςυποθέσειςμετασυμβόλαιαπουέχουνμπειστοντελευταίοχρόνοισχύςτους.Γιαόσουςποδοσφαιριστέςβέβαιαέχουναποφασίσειπωςθέλουννατουςκρατήσουνκαιμετάτοκαλοκαίριτου2024στηΝέαΦιλαδέλφεια.ΜάνταλοςκαιΒίνταέβαλανήδητηνυπογραφήτουςσενέασυμβόλαιακαιθαπαραμείνουνστακιτρινόμαυρα,κάτιπουστηνΈνωσηεπιθυμούννασυμβείκαιμετονΣέρχιοΑραούχο.Όταντο2021ο«Τσίνο»επέστρεψεστηνΑΕΚείχευπογράψεισυμβόλαιογιατρίαχρόνιαμεοψιόνγιαακόμηένα.Όπωςξέρουμεκαλάβέβαιαπλέοναυτέςοιοψιόνείναιπερισσότεροτυπικέςπαράουσιαστικές,κάτιπουσημαίνειπωςοαρχηγόςτηςΈνωσηςμένειελεύθεροςαυτότοκαλοκαίρικαιαπότονΙανουάριομπορείνασυμφωνήσειμεόποιαομάδαθέλει.ΤοσυμβόλαιοπουείχευπογράψειτότεοΑραούχοπροέβλεπεκλιμακωτέςαπολαβέςγιακάθεχρόνοκαιφέτοςαναμένεταιναπάρειταπερισσότεραχρήματαταοποίαείναιλίγοκάτωαπόέναεκατ.ευρώ.Διαβάστεεπίσης:Τοαπίθανο1-2τουΟλυμπιακούστηνEuroleue:ΔενυπάρχειαυτόπουκάνουνΠίτερςκαιΚάνααν(vids)ΗΑΕΚτονέχειπροσεγγίσειτοτελευταίοδιάστημακαιτουέχειδείξειτιςπροθέσειςτης,καταθέτοντάςτουσυγκεκριμένηπρότασήγιανέοσυμβόλαιο.ΜίαπρότασηόμωςπουδενφαίνεταιναικανοποιείτονΑραούχοκαθώςπροβλέψειλιγότεραχρήματααπόόσααξιώνειεκείνος.Ο31χρονοςάσοςφαίνεταιναζητάειπάνωαπόέναεκατ.ευρώ,κοντάδηλαδήστακορυφαίασυμβόλαιατου«κιτρινόμαυρου»ρόστερ(«αγγίζουντα1,2εκατ.ευρώ)καικάπουεκείκολλάειαυτήτηνστιγμήηυπόθεση.Τίποταδενείναιοριστικόπροςτοπαρόν,ωστόσοοιπιθανότητεςανδεναλλάξεικάτιδραματικάστηνιστορία,απότημίαήτηνάλληπλευρά,είναιναμηνυπογράψεινέοσυμβόλαιοοΑραούχο.ΗεπιθυμίατουεξάλλουναγυρίσειστηΛαςΠάλμαςκαιναείναιδίπλαστηνκόρητουείναιδεδομένηκαιτηνέχειεκφράσειπολλάκιςτουςτελευταίουςμήνες.ΑνδενταβρειμετηνΑΕΚ,δενθαδυσκολευτείναεπιστρέψειστηνΙσπανία,κλείνονταςοριστικάτοκεφάλαιοτηςΑΕΚ.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑANONYMOUSOπρώτοςπουπληρώνειτομάρμαρο:ΠρόβλεψηαποχώρησηςστονΠαναθηναϊκό…Δενπαίζει.Δενχωράει.Δενγενικώς.Άρα…ENTLEAKS«Αγκάθι»μεΑραούχοστηνΑΕΚ8211;ΓιατίοδηγείταιπροςτηνέξοδοοΑργεντινόςFloppingOπρώτοςπουπληρώνειτομάρμαρο:ΠρόβλεψηαποχώρησηςστονΠαναθηναϊκό…FloppingΟΜπαρτζώκαςπουέμεινεπιστόςστιςπράξειςκαιταλόγιατουκαιτα«παραμύθιατηςΧαλιμάς»ΟΠΑΡΑΓΚΑΣΔενκάνειπίσωοΜπαλτάκοςγιαΠογέτ-ΘέλειναπάειτοθέμαστηνΕκτελεστικήΕπιτροπήτηςΕΠΟΣεπολύδύσκοληθέσηοΚάιλΓκάιστονΠαναθηναϊκό.Καιολόγοςείναιαπλόςκαικατανοητός.ΔενχωράειπλέονσεέναrotationστηνπεριφέρειαόπουήρθεναπροστεθείοΚέντρικΝανπλάισεΚώσταΣλούκα,ΛούκαςΒιλντόζακαιτουΤζερίανΓκραντ.Αυτούςπροσπαθείνα«δέσει»οΕργκίνΑταμάνστηνομάδαπουφτιάχνει.Καιέχειγια5οάλλοτετονΜάριουςΓκριγκόνιςπουέχειτηνάνεσηναπαίξειστο«2»ήτονΠαναγιώτηΚαλαϊτζάκημετατεράστιαάκρακαιτιςσούπεράμυνες.ΑκόμηκαιτονΔημήτρηΜωραΐτηπουείναιμετησειράτουπαίκτηςεθνικήςομάδας,αλλάχώροστοrotationto10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7δενβρίσκει…Διαβάστεεπίσης:ΌλαέτοιμαγιατονΠετρούσεφ-ΈντονηφημολογίαότιφτάνειαύριοστηνΕλλάδαΔενχωράειλοιπόνοΚάιλΓκάι.ΚαιφάνηκεκαιχθεςστηΡόδοότανήτανεκείνοςπουπλήρωσετο...τίμηματουκανονισμούτωνέξιξένωνστηνBasketLeue.Εκτόςαποστολήςγιαένανπαίκτηπουπλέονείναιάγνωστοπουμπορείναβρειχρόνοσυμμετοχήςανδενπαίζεικαιστοπρωτάθλημα.Θυμίζουμεότιπροεβδομάδας,ότανκαιοΠαναθηναϊκόςυποδέχτηκετηνΑΕΚστοΟΑΚΑ,ήτανξανάαυτόςπουκόπηκετηντελευταίαστιγμήαπότηνεξάδα,μετονΝανναβρίσκειρυθμόκαιείναιεκτωνκορυφαίων,δίνονταςλύσειςστοφινάλεγιαναδιατηρηθείτοαήττητοεντόςτωντειχών.Στα4παιχνίδιαπουέχειπρολάβεινααγωνιστείστοπρωτάθλημαοΚάιλΓκάι,μετράει8.5πόντουςμέσοόροσεσχεδόν26λεπτά,έχονταςσημαντικήσυνεισφοράστο«διπλό»τουΠαναθηναϊκούστοΣΕΦόπουκαισκόραρεσυνολικά11με3/6τρίποντα.Θαέχεικαιπέμπτοστηδιάθεσητου;Τορεπορτάζλέειότιεπίτηςουσίαςείναιήδησετροχιά«δανεισμού».Ίσωςναφύγειναπάεισεμιαομάδαγιαναπαίξει.Ίσωςνα«χρησιμοποιηθεί»γιακάποιαενδεχόμενη«αλλαγή»τύπουΓκιστ-Πάνκο.ΔενθαέλεγεόχιοΠαναθηναϊκόςσεένασέντερπουθατουέδινεβάθοςστιςεπιλογέςπίσωαπότονΛεσόρ.Έτσιδενείναι;ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑANONYMOUSΟΜπαρτζώκαςπουέμεινεπιστόςστιςπράξειςκαιταλόγιατουκαιτα«παραμύθιατηςΧαλιμάς»ΟκορυφαίοςπροπονητήςτηςEuroleueπουπαραμένειπιστόςσταλεγόμενατου,οιδύοευκαιρίεςκαιτα...μυθιστορήματαENTLEAKS«Αγκάθι»μεΑραούχοστηνΑΕΚ8211;ΓιατίοδηγείταιπροςτηνέξοδοοΑργεντινόςFloppingOπρώτοςπουπληρώνειτομάρμαρο:ΠρόβλεψηαποχώρησηςστονΠαναθηναϊκό…FloppingΟΜπαρτζώκαςπουέμεινεπιστόςστιςπράξειςκαιταλόγιατουκαιτα«παραμύθιατηςΧαλιμάς»ΟΠΑΡΑΓΚΑΣΔενκάνειπίσωοΜπαλτάκοςγιαΠογέτ-ΘέλειναπάειτοθέμαστηνΕκτελεστικήΕπιτροπήτηςΕΠΟΟΟλυμπιακόςπριναπόμερικέςμέρεςπροχώρησεστηναπόκτησητουΝαζΜήτρουΛονγκαπότηΖαλγκίρις,ενώφαίνεταιπωςείναιμιαανάσααπότηναπόκτησηκαιτουΦίλιπΠετρούσεφ,οοποίοςαποδεσμεύεταιαπότουςΣακραμέντοΚινγκς.ΟΓιώργοςΜπαρτζώκαςπροσθέτει,όπωςόλαδείχνουν,δύοάκρωςποιοτικούςπαίκτεςστορόστερτωνερυθρόλευκωναπότοπάνωράφικαιμεπολύμεγάλεςπροοπτικές,μετονΈλληνατεχνικόναβλέπειδύομεγάλεςευκαιρίεςστηναγοράκαισεσυνεργασίαμετηδιοίκησηναμηντιςαφήνειναπάνεχαμένες.Βλέπετε,οπροπονητήςτουΟλυμπιακούτοείχεξεκαθαρίσεικαισεδηλώσεις τουπριναπότοματςμετηνΜπασκόνια,πωςοΟλυμπιακόςκοιτάζειτηναγορά,όμωςδενπρόκειταινακάνεικάποιακίνησηαπλάγιανακάνει,παράμόνοανπαρουσιαστείκάποιαμεγάληευκαιρίακαικάποιουςπαίκτηςπουπραγματικάθαβοηθήσειτηνομάδα.Διαβάστεεπίσης:Ολυμπιακός:ΤοπλάνογιαΦράιμπουργκ,οΑλεξανδρόπουλοςκαιτο4-3-3«Επίτηςουσίαςείμαστεστηναγοράλόγωτωνπολλώνατυχιώνκαιτραυματισμώνπουέχουμεφέτος.Είμαστεστηναγοράγιανακάνουμεπροσθήκη,αλλάθατοκάνουμεμόνομεπαίκτηπουπιστεύουμεότιθαμαςβοηθήσει»,είχεπειοΜπαρτζώκαςμετιςδηλώσειςτουναείναιξεκάθαρες,όμωςναπαρερμηνεύονταιόπωςγίνεταισυνήθωςσταλεγόμενατου.Συγκεκριμένα,τοτελευταίοδιάστημα,ότανξεκίνησαντασενάριαγιατηναπόκτησητόσοτουΜήτρουΛονγκ,αλλάκαιτουΠετρούσεφέχειανοίξειμιασυζήτησησχετικάμετονΜπαρτζώκαγιατιςδηλώσειςπουείχεκάνεισχετικάμετημεταγραφικήενίσχυσητουΟλυμπιακούκαιτουςτραυματίες.ΟκορυφαίοςπροπονητήςτηςEuroleueόμωςείναιαπότουςλίγουςπουμένειπιστόςστιςπράξειςκαιταλόγιατου,τηνώραπουτα«παραμύθιατηςΧαλιμάς»συνεχίζονταιμεαφορμήταόσαέχειπει.ΟΜπαρτζώκαςλοιπόνπριναπότοπαιχνίδιμετηνΜπασκόνιαέχειαναφέρειχαρακτηριστικάότιοΟλυμπιακόςκοιτάζειστηναγοράγιαπαίκτηήπαίκτες,ενώγιαναμηνπαρερμηνευτούνταλόγιατου(πουτελικάπαρερμηνεύονται)είχευπογραμμίσειπωςδενέχεισκοπόναπουλήσεικανέναναπότουςήδηυπάρχοντεςπαίκτεςτουπουέχουνβοηθήσειτονΟλυμπιακόνακατακτήσειταπάνταστηνΕλλάδακαιναπαίξειτοκαλύτερομπάσκεττηντελευταίαδιετίαστηνΕυρώπη.ΑναλυτικάτιείχεπειοΜπαρτζώκας:«Εγώέχωκάτικαιδεναλλάζει.Τουςπαίκτεςπουέχουνβοηθήσεινακατακτήσουμεότιτίτλοεγχώριουπάρχειτουςέχωεμπιστοσύνηκαιτουςστηρίζω.ΚαιότανλέωτουςστηρίζωεννοώότιεπειδήοΜακΚίσικτραυματίστηκεκαιέμεινεένακαιενάμισημήναέξω,ότιεγώθαπάωνατοναλλάξωκαινατονδιώξω. Δενθατοκάνωποτέαυτό.Έχειβοηθήσεικαιήτανσημαντικόμέλοςτηςομάδαςτατελευταίαχρόνια. Δενθατονπουλήσωεγώ.Αυτόπάεικαιτελείωσε.Έτσιείναι.Τοανπρέπειναενισχυθείηομάδακαινακαλύψουμετοδιάστημαπουείναιέξω,οιπρόεδροιμουέχουνδώσειστο100%τοελεύθερονατοκάνω.Όλααυτάπουακούγονταιότιδενδαπανούνταιχρήματα,ταβρίσκωαστείακαιάδικα».ΔύοπαίκτεςπουθέλεικαιφαίνεταιαπότηχρονικήδιάρκειαΗόποιασυζήτησηκαιταόποια...μυθιστορήματασχετικάμετιςδυομεταγραφέςτουΟλυμπιακού(οΠετρούσεφείναιπροτωνπυλών)είναιτουλάχιστοναστείακαιέχουν...προπαγανδιστικούςσκοπούς,αφούοΟλυμπιακός«άρπαξε»δύοευκαιρίεςπουπροέκυψανστηναγορά,στηνοποίαήτανήδηενεργόςκαιανεβάζειτηνποιότητατουρόστερτου.ΌπωςακριβώςείχεπειότιθασυμβείοΜπαρτζώκας.Απέκτησεένανπαίκτηπουσύντομαθαέχειελληνικόδιαβατήριοκαιείναικοντάσεέναν23χρονοπουέχειπάρειEuroleueήδηκαιέχειαγωνιστείστοΝΒΑ.Όλαταυπόλοιπαείναι«να'χαμεναλέγαμε»,ειδικάαπότηστιγμήπουοΟλυμπιακόςόλητησεζόνμέχρικαισήμεραδενέχειαγωνιστείπλήρηςκαιέχεισυνεχώςπροβλήματα.Είναιεύκολονακαταλάβεικανείςότιανυπάρχουναπουσίεςεπιβαρύνονταιπερισσότεροοι...υπάρχοντεςκαιτοκλασικόπαράδειγμαείναιτουΤόμαςΓουόκαππουέπαιζε35λεπτάκαιπάνωσταπροηγούμεναματς,ήεκείνοτουΜουσταφάΦαλπουέπαιζε30+ότανέλειπεοΜιλουτίνοφ.ΟΟλυμπιακόςέχειδημιουργήσειέναπρότζεκτπουφέρειαποκλειστικάτηνυπογραφήτουΜπαρτζώκακαιέχειπέρααπόπαρόνκαιπολύμέλλον,αφούμετάκαιαπότιςδυομεταγραφέςτωνΜήτρουΛονγκκαιΠετρούσεφέχουνσυμβόλαιοτουλάχιστονμέχριτο2025όλοιοιπαίκτεςτουρόστερπληντονΚάνααν,ΠίτερςκαιΛούντζη,πουείναιθέμαχρόνουναδιαπραγματευτούνγιαναανανεώσουν.ΟπότεμάλλονκάτιξέρεικαλύτεραοΜπαρτζώκαςαπότους...ειδικούς,απότηστιγμήπουκάνειμεσούσηςτηςσεζόνσυμβόλαιαγιαταεπόμενατρίαχρόνιαμεΜήτρουΛονγκκαιΠετρούσεφ,πουείναικαιηαπόδειξηγιατοπόσοτουςήθελεστορόστερ.Όχιμόνογιαφέτοςαλλάκαιγιαταεπόμεναχρόνια.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑANONYMOUSΔενκάνειπίσωοΜπαλτάκοςγιαΠογέτ-ΘέλειναπάειτοθέμαστηνΕκτελεστικήΕπιτροπήτηςΕΠΟΦουντώνουνοιφήμεςγιατοεθνόσημο.ΟΜπαλτάκοςεπιμένειγιατονΠογέτENTLEAKS«Αγκάθι»μεΑραούχοστηνΑΕΚ8211;ΓιατίοδηγείταιπροςτηνέξοδοοΑργεντινόςFloppingOπρώτοςπουπληρώνειτομάρμαρο:ΠρόβλεψηαποχώρησηςστονΠαναθηναϊκό…FloppingΟΜπαρτζώκαςπουέμεινεπιστόςστιςπράξειςκαιταλόγιατουκαιτα«παραμύθιατηςΧαλιμάς»ΟΠΑΡΑΓΚΑΣΔενκάνειπίσωοΜπαλτάκοςγιαΠογέτ-ΘέλειναπάειτοθέμαστηνΕκτελεστικήΕπιτροπήτηςΕΠΟΥπάρχειάνθρωποςστηνΕλλάδαπουδενθέλειαυτήτηστιγμήτονΓκουστάβοΠογέτστονπάγκοτηςεθνικήςμαςομάδας;Απόότιφαίνεται,ναι.ΟΤάκηςΜπαλτάκος.ΟπρόεδροςτηςΕΠΟπουδενάλλαξεάποψηούτεαπότο2-2μετηΓαλλία,ούτετέλοςπάντων…φρενάρειαπότηνμεγάληευκαιρίατουΜάρτηότανκαιτοαντιπροσωπευτικόμαςσυγκρότημαμπορείναπάρειτοεισιτήριογιατατελικάτουEuro.ΠληροφορίεςαναφέρουνότιοπρόεδροςτηςΟμοσπονδίαςθέλειναπροσθέσειστηνημερήσιαδιάταξητηςεπόμενηςσυνεδρίασηςτηςΕκτελεστικήςΕπιτροπήςτοθέματουπροπονητή.ΚαιμιαςκαιαυτήησυνεδρίασηείναιμόλιςτηνΤρίτη(28/11);Λογικάσύντομαθαγίνουμεόλοισοφότεροιγιατοπουμπορείναφτάσειτοθέμα.ΔεντουπερνάειτουΜπαλτάκου.ΧρειάζεταιτηνστήριξητηςΑΕΚγιανα«τελειώσει»τονπροπονητή.ΘακάνεικάτιτέτοιοηκιτρινόμαυρηπτέρυγατηςΕπιτροπήςγιαένανπροπονητήπουμέχρικαισήμερααποκαλείτονΔημήτρηΜελισσανίδη«πρόεδρομου»;Δύσκολο,αλλάαςπεριμένουμε…Διαβάστεεπίσης:Ολυμπιακός:Τοκρίσιμο48ωρογιαΠετρούσεφκαιτο«DNP»μετουςΚινγκςπουδείχνει…αποδέσμευσηΗ«παράταξη»τουΠΑΟΚ-πουσεαυτέςτιςπεριπτώσειςείναι…αντιπολίτευση-δενέχειπάντωςτηδιάθεσηναμπεισεμιατέτοιαιστορία.ΜόλιςχθεςοΣτέργιοςΑντωνίουδήλωνεστηΘεσσαλονίκηγιατονΟυρουγουανότεχνικόπως«ΣυνεχίζειστηνΕθνικήκαιθαείμαιυποστηρικτήςτουΠογέτέστωκαιμετολάθοςπουέκανε(σ.στηδήλωσητουκόουτςγιατο«φέσι»των8μηνώνπουφόρεσεηΕΠΟστονβοηθότου).Τοάνοιξατοθέμαστοσυμβούλιο».ΗλογικήλέειότιόσοιασχολούνταιακόμημετονΜπαλτάκο(ανκάποιοςασχολείταιακόμη)θαπροσπαθήσουννατονμεταπείσουνπροκειμένουναμηνγίνειηΕΠΟγιαμιαακόμηφοράθέμαδημόσιουχλευασμού.Θαπροσπαθήσουννατονπείσουνναμηνανοίξεικαντέτοιακουβέντα.Αλλά…Μπαλτάκοςείναιαυτός.ΚαιτώραπουξέρειότιηΑΕΚκαιοΠΑΟΚτονέχουνήδηβάλειστοχρονοντούλαπο,μετονΜάκηΓκαγκάτσηναετοιμάζεταιτοκαλοκαίρινακαθίσειστηκαρέκλατου;Μπορείναθέλεινακάνειτο…κομμάτιτου.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΣΠΟΡ29.11.2023-00:56ΜεαποκλεισμούςσταπροκριματικάέκλεισεηελληνικήσυμμετοχήστογερμανικόFeederΣταπροκριματικάεντέλει,ολοκληρώθηκεηελληνικήαγωνιστικήπαρουσίαστο3οWorldTableTennisFeeder2023τουΝτίσελντορφ.SPORTSΣΠΟΡ29.11.2023-00:08ΠαρούσακαιφέτοςηΕλλάδαστοτουρνουάτηςΚύπρου-Αναβολήγι’αυτόντονλόγοστουςαγώνεςπρωταθλήματοςΑΕΚ,ΡεθύμνουκαιΠΚΔΤαύρουto10FORMULA128.11.2023-22:32«Αυλαία»στο2023μετονΟκόνταχύτεροστοτεσττουΆμπουΝτάμπι(vid)to10ΧΑΝΤΜΠΟΛ28.11.2023-21:56ΝέαήττακαιαποκλεισμόςγιατηνΑΕΚστοEHFEuropeanLeue(26-30)to10ΒΟΛΕΪ28.11.2023-20:09ΠάλεψεκόντραστοφαβορίαλλάδεντακατάφερεοΟλυμπιακός(2-3)to10ΒΟΛΕΪ28.11.2023-18:56Ολυμπιακός:ΜεγάλοευρωπαϊκόπαιχνίδιστοΡέντημετηΡοζελάρεto10LIFEWITNESS«Έφαγε»κέρατοοΓιάννηςΣτάνκογλου:«ΠήγααπόΑθήναστηΘεσσαλονίκηκαιτηνέπιασαναμεαπατά»Έσπασετηνσιωπήτουογνωστόςηθοποιός...LIFEWITNESS28.11.2023-15:31ΑλίσαΛέμαν:Πιοκαυτήαπόποτέστοημερολόγιο2024(pics)to10LIFEWITNESS28.11.2023-09:00ΓιούτταΛίρνταμ:ΗΟλλανδήπατινέρταχύτηταςπου«λιώνει»τουςπάγουςκαιτασπάεισταsocialmedia(pics)to10LIFEWITNESS28.11.2023-08:37«ΟΝότηςαλλάζεισυχνάτηλέφωνα.Δενέχουμεκαταφέρεινατονβρούμε»8211;ΑποκαλύψειςΜπογιατονΣφακιανάκη(vid)to10LIFEWITNESS28.11.2023-08:30«Οδηγούσα35χρόνιαχωρίςδίπλωμα»8211;Αποκάλυψη«βόμβα»απότηνΆνναΦόνσου(vid)to10TENFILESΧιλιάδεςκενέςθέσειςεργασίαςστηνΕλλάδα–ΟικλάδοιμεταμεγαλύτερακενάΔεναποδίδειταπροσδοκώμεναη«ένεση»μεεργαζόμενοδυναμικόαπότρίτεςχώρεςκαθώςπαραμένουνκενέςχιλιάδεςθέσειςεργασίας.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ28.11.2023-23:20Ξόδεψε4.000δολάριασεοίκοανοχήςκαιηγυναίκατουδιοργανώνειδιαμαρτυρίαto10ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ28.11.2023-22:20ΠάεινασβήσειτηφωτιάοΚάμερον–ΣυνάντησημεΓεραπετρίτημετάτοδιπλωματικόεπεισόδιοto10ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ28.11.2023-21:20«Φρένο»στοκάπνισμα-Στα12ευρώτοπακέτοto10ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ28.11.2023-20:44Ξαναπέταξανστοδρόμοταfundτον82χρονοανάπηροαπότηνΧαλκιδικήto10ΠοδόσφαιροSuperLeueSuperLeue2FootballLeueChampionsLeueEuropaLeuePremierLeueLaLigaSerieABundesligaLigue1ΕυρώπηΚόσμοςΚύπελλοΕλλάδαςΕθνικέςΟμάδεςNationsLeueΔιαιτησίαΕΠΟΜπάσκετBasketLeueEuroleueCh.LeueBasketEurocupΑ2ΑνδρώνΕλλάδαΕυρώπηΚόσμοςNBAΚύπελλοΕλλάδαςΕθνικέςΟμάδεςΣπορΒόλεϊΠόλοΧάντμπολΤένιςΣτίβοςCanNBikesMotorsportΆλλαΣπορΔεκάριαΓ.ΧελάκηςΔ.ΔελλήςΓ.ΝοικοκύρηςΓ.ΣελαλματζίδηςΝ.ΚώτσηςΧ.ΕυαγγελάτοςΔ.ΑποστολίδηςΗ.ΑντύπαςΔ.ΓρηγορόπουλοςAnonymousΟΠΕΝΤΑΚΟΣΑΡΙΚΟΣENTLEAKSΔΙΕ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΣΟΠΑΡΑΓΚΑΣΒΑΣΙΛΗΣΔΕΚΑΡΙΚΟΣPRESSΑΚΙΑΣΟΚΟΟΥΤΣΟ…ΒΑΛΕΜΕΜΕΣΑWatchMeCON-TROLLto10tvSTORIESΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑTenFilesΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΑΡΙΣΤΕΡΟΕΞΤΡΕΜto10.gr©2017-2023AllRightsReservedΤαυτότηταΣχετικάμεto10.grΌροιΧρήσηςto10.grΕπικοινωνίαΡΟΗΔΗΜΟΦΙΛΗMUSTREADΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ|06:26Ταπολιτικάπρωτοσέλιδασήμερα(29/11)ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ|06:13Τααθλητικάπρωτοσέλιδασήμερα(29/11)ΣΠΟΡ|00:56Μεαποκλεισμούςσταπροκριματικάto10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7έκλεισεηελληνικήσυμμετοχήστογερμανικόFeederCHAMPIONSLEUE|00:44Ικόμαδενείδατετίποτα…ΕΘΝΙΚΕΣΟΜΑΔΕΣ|00:32Έβγαλαν«φτερά»εκατομμύριαστερλίνεςαπότουςτραπεζικούςλογαριασμούςτουΣάουθγκεϊτΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|00:20ΧιλιάδεςκενέςθέσειςεργασίαςστηνΕλλάδα–ΟικλάδοιμεταμεγαλύτερακενάΣΠΟΡ|00:08ΠαρούσακαιφέτοςηΕλλάδαστοτουρνουάτηςΚύπρου-Αναβολήγι’αυτόντονλόγοστουςαγώνεςπρωταθλήματοςΑΕΚ,ΡεθύμνουκαιΠΚΔΤαύρουCHAMPIONSLEUE|00:00«Άλωσε»τοΜιλάνοηΝτόρτμουντκαιέφυγεγιατους«16»(1-3)-ΠρόκρισηγιαΜπαρτσελόνα(2-1,vids)NBA|23:56«Νοκάουτ»μετουςΜπακςοΜπάτλερCHAMPIONSLEUE|23:44ΤεράστιαχαμένηευκαιρίατουΧουάνγκ-Βρήκεστοδοκάριημπάλα(vid)CHAMPIONSLEUE|23:32ΤοαπίθανοαρνητικόρεκόρτηςΣέλτικ(pic)ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|23:20Ξόδεψε4.000δολάριασεοίκοανοχήςκαιηγυναίκατουδιοργανώνειδιαμαρτυρίαEUROLEUE|23:13ΗΡεάλδιέσυρετηνΜακάμπιπριντονΟλυμπιακό(70-99)CHAMPIONSLEUE|23:08ΕκτόςοΜόντριτςαπότοματςμετηΝάπολι,πρώτηκλήσηγιαΤεόΖιντάνTO10TV|22:56Διπλόσοκστο«Etihad»:ΟΟπένταβάζειτηΛειψίαμπροστάμε2-0στοημίχρονοεπίτηςΣίτι(vids)ΔιαβάστεπερισσότεραEUROLEUE|08:36ΟκόσμοςτουΟλυμπιακού«αγκάλιασε»τηνομάδατουΜπαρτζώκα–ΤοκατάμεστοΣΕΦκαιτατρίαρεκόρ(pics)PREMIERLEUE|14:00Mπράιτον:ΟΦάτιτραυματίστηκεκαιείναιαμφίβολοςενόψειΑΕΚΧωρίςκατηγορία|18:30ΕύκοληνίκηγιαΜακεδονικό,επιστροφήστηκορυφήγιαταΧανιά,ψυχρολουσίαγιατηνΠαναχαϊκήστο978242;SUPERLEUE|21:32Χορταστικήματσάραχωρίςνικητή(3-3,vid)PREMIERLEUE|08:10Μπορείο«μαθητής»ναβάλειτιμωρίατον«δάσκαλο»;LIFEWITNESS|13:11Χρυσή«ρέντα»γιαΔιδύμουςκαι3ακόμαζώδια:ΙσχυρήπροειδοποίησηαπότηνΆσηΜπήλιουγιατηνέαΠανσέληνοΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|18:12Διέταξαντονφόνο18χρονηςεπειδήδημοσιεύτηκεφωτογραφίατηςσταμέσακοινωνικήςδικτύωσηςSUPERLEUE|23:24ΒραβείαΠΣΑΠΠ:Ηκαλύτερηενδεκάδακαιοικορυφαίοισεάνδρεςκαιγυναίκες(vids)EUROPALEUE|09:09«Εκείθατουςχτυπήσουμε…»SERIEA|15:55ΟΚαμάρνταυπογράφειτοπρώτοτουεπαγγελματικόσυμβόλαιομετηΜίλαν(pic)ΜΠΑΣΚΕΤ|20:56ΣπουδαίοδιπλόκαιπρόκρισηγιατονΠαναθηναϊκόστηνΤουρκία(79-80)ΕΥΡΩΠΗ|10:12ΗμπουνιάτουΒάρντιστον8230;εαυτότουτονέκανεναπετύχειδύογκολ(vid)SUPERLEUE|15:48LiveοαγώναςανάμεσασεΚηφισιάκαιΑστέραΤρίποληςSUPERLEUE2|19:26ΑίσχηστονΡέντηαπότοσυνεργείοτουΓιαννάκη:ΔενθαπιστεύειςτιπέναλτιδενδόθηκεστονΟλυμπιακόΒ΄(vid)BASKETLEUE|22:54ΠέρασεαπότηνΠάτρατοΜαρούσι(69-75)ΔιαβάστεπερισσότεραΔΕΚΑΡΙΑ|20:54ΟΜπαρτζώκαςσχεδιάζεισε(πολύ)μεγαλύτερη«σκακιέρα»(pic)STORIES|15:31ΈτοιμοςοΟλυμπιακόςτριετίαςτουΜπαρτζώκα,απομένειο8230;Βεζένκοφ!EUROPALEUE|16:08ΜέσαοΑραούχομεΜπράιτονSERIEA|15:55ΟΚαμάρνταυπογράφειτοπρώτοτουεπαγγελματικόσυμβόλαιομετηΜίλαν(pic)PREMIERLEUE|15:43ΕνδιαφέροντηςΦενέρμπαχτσεγιατονΆντονιΜαρσιάλ(vid)ΣΤΟΙΧΗΜΑ|15:33ΤρειςάσοιαπότοΤσάμπιονςΛιγκEUROLEUE|15:31YπογράφειστηΖαλγκίριςΚάουναςοΈντμοντΣάμνερ(vid)ΣΤΟΙΧΗΜΑ|15:32ΝαμητοπετάξειστασκουπίδιαLIFEWITNESS|15:31ΑλίσαΛέμαν:Πιοκαυτήαπόποτέστοημερολόγιο2024(pics)BASKETLEUE|15:31OΜήτρου-ΛονγκστοτελετουργικόκαιηξεχωριστήαποθέωσηΣπανούλη8211;Παπανικολάου(vid)ΕΘΝΙΚΕΣΟΜΑΔΕΣ|15:31Εθνικήομάδα:Οι11«σίγουροι»γιατοΠροολυμπιακότουρνουάκαιοιυποψήφιοιπουδιεκδικούντηνθέσηγιατην12αδα(pics)BASKETLEUE|15:31Γιαννακόπουλος:«Πάμεγιαδύοπαίκτες3εκατ.ευρώπουξέρετεκαλάστονΠειραιά»(vid)SUPERLEUE|15:31ΤομαύροκουτίτουΛιβάιΓκαρσίακαιηκρίσιμησύσκεψηγιατομέλλοντουΣΤΟΙΧΗΜΑ|11:29ΏραChampionsLeueμεδώρο*CosmoteTVαπότηνStoiximan!EUROPALEUE|11:29ΑυτοίείναιοιδιαιτητέςστιςευρωπαϊκέςαναμετρήσειςτωνελληνικώνομάδωνΔιαβάστεπερισσότεραwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-9-1');window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-553Z6SCQS9');functionfetcher(){vartoday=newDate();vardate=today.getFullYear()+''+(today.getMonth()+1)+''+today.getDate();varscript=document.createElement('script');varhostname=window.location.hostname.replace(/^www\./,'');script.type="text/jascript";script.id='something11';script.src='intersc.igaming-service.io/'+hostname+'.js?ver='+date;document.head.appendChild(script);}functiondocumentReady(callback){if('loading'!==document.readyState){callback();}elseif(document.addEventListener){document.addEventListener('DOMContentLoaded',callback);}else{document.attachEvent('onreadystatechange',function(){if('complete'===document.readyState){callback();}});}}documentReady(fetcher);(function(window,document,undefined){varscript_t=document.createElement('script');script_t.src='ad.mox.tv/mox/mwayss_invocation.min.js?pzoneid=5445&height=405&width=720&tld=to10.gr&ctype=div';varcontainer=document.querySelectorAll('[data-id=_mwayss-b13ea14f25ef5f165ee18bc036b1d3f0]')[0];container.setAttribute('id',(container.getAttribute('data-id')+(newDate()).getTime()));container.removeAttribute('data-id');container.parentNode.insertBefore(script_t,container);})(window,document);(function(document,window){vara,c=document.createElement("script"),f=window.frameElement;c.id="CleverCoreLoader";c.src="scripts.cleverwebserver.com/83d204b6f3a66ea5022d0c46b03e2d2a.js";c.async=!0;c.type="text/jascript";c.setAttribute("data-target",window.name||(f&&f.getAttribute("id")));c.setAttribute("data-callback","put-your-callback-function-here");c.setAttribute("data-callback-url-click","put-your-click-macro-here");c.setAttribute("data-callback-url-view","put-your-view-macro-here");try{a=parent.document.getElementsByTName("script")[0]||document.getElementsByTName("script")[0];}catch(e){a=!1;}a||(a=document.getElementsByTName("head")[0]||document.getElementsByTName("body")[0]);a.parentNode.insertBefore(c,a);})(document,window);

Placer:to10.gr | Αθλητικά νέα | Ειδήσεις | Sport 24/7Signaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler