City Tv Khabar - Monténégro - Catalogue du monde francophone

City Tv Khabar

  • 2022-01-07Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
 City Tv Khabar
  • Adresse du site Web:www.cityonetv.com
  • IP du serveur:185.151.30.173
  • Description du site:

nom de domaine:www.cityonetv.comÉvaluation

sur 5000~500000

nom de domaine:www.cityonetv.comcouler

108

nom de domaine:www.cityonetv.comBon ou Mauvais

Traverser des épreuves. Anxiété Féroce

site Internet: City Tv KhabarPoids

1

site Internet: City Tv KhabarIP

185.151.30.173

site Internet: City Tv Khabarteneur

CityTvKhabarwindow.fbAsyncInit=function(){FB.init({appId:'',autoLogAppEvents:true,xfbml:true,version:'v7.0'});};२०८१आषाढ,८गतेशुक्रवार गृहपेजराजनीतिआर्थिकसमाचारअन्तर्वार्ताविचारब्लगप्रदेशप्रदेश१प्रदेश२बागमतीप्रदेशगण्डकीप्रदेशलुम्बिनीप्रदेशकर्णालीप्रदेशसुदुरपस्चिमप्रदेशखेलकुदमनोरञ्जनअन्यअन्तराष्ट्रियविचित्रसंसारदेशशिक्षास्वास्थ्यप्रवासअपराधCityOneTv गृहपृष्ठराजनीतिआर्थिकसमाचारअन्तर्वार्ताविचारब्लगप्रदेशप्रदेश१प्रदेश२बागमतीप्रदेशगण्डकीप्रदेशलुम्बिनीप्रदेशकर्णालीप्रदेशसुदुरपस्चिमप्रदेशखेलकुदमनोरञ्जनअन्यअन्तराष्ट्रियविचित्रसंसारदेशशिक्षास्वास्थ्यप्रवासअपराधCityOneTv TrendingNow #शवफेला #दुर्घटना #मणिपालशिक्षणअस्पताल #जिल्लाप्रहरीकार्यलयकास्की #बालकहरुपक्राउ #श्रीशान्तिभुपुविद्यार्थीमञ्च #death #gandakipardesh, #photography #pokhara #premthapa #competation ताजाअपडेट प्राईमसहकारीकोरकमअपचलनप्रकरणमाफरारफराररहेकातीनपक्राउ दशौँकोप्रारम्भिकछनोटस्वरुपपोखरामा039;दोस्रोप्रदेशस्तरीयअन्तरजिल्लाहक्कीप्रतियोगिता039;सुरु "गण्डकीप्रदेशस्तरीयतेस्रोमहिलातथापुरुषआर्चरीप्रतियोगिता"सुरु अन्तराष्ट्रिययोगदिवसःकास्कीमाराजदूत,मुख्यमन्त्रीदेखिमेयरलेगरेयोग नेकपाएसकोमहाधिवेशनकालागिकास्कीबाटचुनिए२१प्रतिनिधि नेपालफोटोग्राफरमहासंघलेपायोआधिकारीकमान्यता एसीडीकोविदेशमन्त्रीस्तरीयबैठकमाभागलिनपरराष्ट्रमन्त्रीश्रेष्ठशनिवारईरानजाने एकैदिनएकहजार१९सयरुपैँयालेबढ्योसुनकोमूल्य "गण्डकीप्रदेशस्तरीयतेस्रोमहिलातथापुरुषआर्चरीप्रतियोगिता"सुरु भिडियो पोखरामा039;भुमेपर्व039;कोरौनक(भिडियोरिपोर्ट)  पोखरा।पोखराकीरुपीघर्तीमगरले२६वर्षपछिआफ्नोमाईतीघररोल्पापुगेकोअनुभवगरिन्।कारणथियोपोखरामैभूमीकोपूजागर्नेपर्वभुमेपर्व विस्तृतमा १/५ दिनप्रतिदिनजीर्णबन्दैपोखराकाऐतिहासिकमौलिकघरहरु आसामगरपोखरा।पोखराकोपुरानोबजारक्षेत्रमानिनेभीमसेनटोल,गणेशटोल,नालाकोमुख,रामकृष्णटोलकामौलिकवास्तुकलासहितकाघरहरुयतिवेलासंरक्षणकोपखाईमाछन्।करिव५०० विस्तृतमा २/५ यस्तोछइस्लामसमुदायकोमहान्पर्वरमजानकोधार्मिकमहत्व(भिडियोरिपोर्ट) पोखरा।इस्लामधर्मावलम्वीकोमहान्पर्वरमजानमहिनासुरुभएकोछ।एकमहिनासम्मचल्नेयसपर्वमामुस्लिमसमुदायकाव्यक्तिहरुदिनभरनिराहारबस्छन् विस्तृतमा ३/५ पोखराकोझण्डापार्कतपाईलाईकस्तोलाग्यो?(भिडियो) पोखरा।पोखरामहानगरपालिकावडानं.९महेन्द्रपुलमा७०लाखकोलागतमाअन्तर्राष्ट्रियझण्डापार्कनिर्माणभएकोछ। लायन्सक्लवईन्टरनेशनलकोसहयोगमापोखरामहानगरपालिकाले विस्तृतमा ४/५ उपचारखर्चमिनाहापछिघरफर्किएदुर्गाप्रसाद,यस्तोछउनकोवास्तविककथा(भिडियो) भिडियोस्रोत:ब्युटिफुलमाइण्डहस्पिटलकाठमांडौ।उपचारकोरकमतिर्ननसक्दाअस्पतालमैबस्नुभएकामाईनगरपालिका–१०लुम्बाकका६४वर्षीयदुर्गाप्रसादशर्मातिम्सिनाघरफर्किएकाछन् विस्तृतमा ५/५ प्राईमसहकारीकोरकमअपचलनप्रकरणमाफरारफराररहेकातीनपक्राउ CityOneTv समाचार १मिनेटपाठ  पोखरा।पोखरामहानगरपालिका–४गैह्रपाटनपस्थितप्राइमबहुउदेश्यीयसहकारीसंस्थालिमिटेडकोरकमअपचलनगरेकोआरोपमाप्रहरीलेतीनजनाफरारप्रतिवादीलाईपक्राउगरेकोछ।पक्राउपर्नेहरुमापर्वतकोमोदीगाउँपालिका–१कि४७वर्षीयासीताकुमारीगुरुङ,सोहीठाउँकी५५वर्षीयाधनकुमारीगुरुङरपोखरामहानगरपालिकावडानं.३तेर्सापट्टीका४७ प्राईमसहकारीकोरकमअपचलनप्रकरणमाफरारफराररहेकातीनपक्राउ अन्तराष्ट्रिययोगदिवसःकास्कीमाराजदूत,मुख्यमन्त्रीदेखिमेयरलेगरेयोग अन्तराष्ट्रिययोगदिवसःकास्कीमाराजदूत,मुख्यमन्त्रीदेखिमेयरलेगरेयोग १मिनेटपाठ समाचार  पोखरा।आजअन्तर्राष्ट्रिययोगदिवस,स्वयंरसमाजकालागियोगभन्नेनाराकासाथपोखरामापनिमनाईएकोछ।योगदिवसकोअवसरमाभारतीयदूतावासकोआयोजनामापोखरामा बृहतयोगशिविरसम्पन्नभएकोहो।योगदिवसकोअवसरमाआयोजित CityOneTv CityOneTv राजनीति नेकपाएसकोमहाधिवेशनकालागिकास्कीबाटचुनिए२१प्रतिनिधि  पोखरा।नेकपाएकीकृतसमाजवादीलेआफ्नो१०औँमहाधिवेशनकालागि देशैभरिबाटप्रतिनिधिछनौटगरेकोछ।यहीआषाढ१६गतेदेखि२०गतेसम्मकाठमाण्डौमा१मिनेटपाठ आर्थिक एकैदिनएकहजार१९सयरुपैँयालेबढ्योसुनकोमूल्य काठमांडौ।सुनकोभाउआजएकैदिनएकहजारनौसयरुपैयाँलेबढेकोछ।सुनकोभाउएकहजारनौसयरुपैयाँले१मिनेटपाठ खेलकुद गण्डकीप्रदेशस्तरीयपुरुषतथामहिलाह्याण्डबलप्रतियोगिताकोतयारीपुरा  समाचार संसदभवनभित्रप्रहरीजवानगोलीलागेकोअवस्थामामृतभेटिए समाचार प्राईमसहकारीकोरकमअपचलनप्रकरणमाफरारफराररहेकातीनपक्राउ  पोखरा।पोखरामहानगरपालिका–४गैह्रपाटनपस्थितप्राइमबहुउदेश्यीयसहकारीसंस्थालिमिटेडकोरकमअपचलनगरेकोआरोपमाप्रहरीलेतीनजनाफरारप्रतिवादीलाईपक्राउगरेकोछ।पक्राउपर्नेहरुमापर्वतकोमोदीगाउँपालिका–१कि४७वर्षीयासीताकुमारीगुरुङ,सोहीठाउँकी५५वर्षीया CityOneTv १मिनेटपाठ दशौँकोप्रारम्भिकछनोटस्वरुपपोखरामा039;दोस्रोप्रदेशस्तरीयअन्तरजिल्लाहक्कीप्रतियोगिता039;सुरु १मिनेटपाठ अन्तराष्ट्रिययोगदिवसःकास्कीमाराजदूत,मुख्यमन्त्रीदेखिमेयरलेगरेयोग १मिनेटपाठ दशौँकोप्रारम्भिकछनोटस्वरुपपोखरामा039;दोस्रोप्रदेशस्तरीयअन्तरजिल्लाहक्कीप्रतियोगिता039;सुरु अन्तराष्ट्रिययोगदिवसःकास्कीमाराजदूत,मुख्यमन्त्रीदेखिमेयरलेगरेयोग नेपालफोटोग्राफरमहासंघलेपायोआधिकारीकमान्यता एसीडीकोविदेशमन्त्रीस्तरीयबैठकमाभागलिनपरराष्ट्रमन्त्रीश्रेष्ठशनिवारईरानजाने अबमुस्ताङकासबैनागरिकलेचीनजानपासपाउनेपक्का मालढुङ्गा–बेनीसडकमा१३दिनसम्मअत्यावश्यकबाहेकअन्ययातायातकासाधनसञ्चालनमारोक सिन्धुलीकायुवालेनगरपालिकामापेशगरेसुधारका३६सवाल राजनीति नेकपाएसकोमहाधिवेशनकालागिकास्कीबाटचुनिए२१प्रतिनिधि  पोखरा।नेकपाएकीकृतसमाजवादीलेआफ्नो१०औँमहाधिवेशनकालागि देशैभरिबाटप्रतिनिधिछनौटगरेकोछ CityOneTv १मिनेटपाठ राप्रपाअध्यक्षलिङ्देनलेरोष्टममैबजेटपुस्तिकाच्याते(भिडियो) एमालेअन्नपुर्णकोअध्यक्षमा चूडामणिअधिकारीचयन ह्वीपउल्लंघनगरेकामन्त्रीदेवकोटाअबसांसदसमेतरहेनन् गण्डकीमामुख्यमन्त्रीपाण्डेलाईविश्वासकोमतदिएकादेवकोटालाईमाओवादीलेगर्‍योकारबाही फ्लोरक्रसगरेकादेवकोटालाईमाओवादीलेसोध्योस्पष्टीकरण गण्डकीमाफ्लोरक्रसगरेकाफणिन्द्ररस्वतन्त्रसांसदमनाङेबनेमन्त्री विचार डोजरलेनिम्त्याएकोडिजास्टर CityOneTv गीतबाटआमाबुबाकोहेरचाहगर्नसन्देश CityOneTv मेरोगोत्रकुनहोआमा! CityOneTv गण्डकीकासंस्थापकमुख्यमन्त्रीकोप्रेमवकपत्र  CityOneTv लालसलामकमरेड!  CityOneTv हात्तीबाटकसरीजोगिने? CityOneTv ताजाअपडेट प्राईमसहकारीकोरकमअपचलनप्रकरणमाफरारफराररहेकातीनपक्राउ ५घण्टाअगाडि दशौँकोप्रारम्भिकछनोटस्वरुपपोखरामा039;दोस्रोप्रदेशस्तरीयअन्तरजिल्लाहक्कीप्रतियोगिता039;सुरु ६घण्टाअगाडि "गण्डकीप्रदेशस्तरीयतेस्रोमहिलातथापुरुषआर्चरीप्रतियोगिता"सुरु ६घण्टाअगाडि अन्तराष्ट्रिययोगदिवसःकास्कीमाराजदूत,मुख्यमन्त्रीदेखिमेयरलेगरेयोग ६घण्टाअगाडि नेकपाएसकोमहाधिवेशनकालागिकास्कीबाटचुनिए२१प्रतिनिधि १०घण्टाअगाडि नेपालफोटोग्राफरमहासंघलेपायोआधिकारीकमान्यता १०घण्टाअगाडि एसीडीकोविदेशमन्त्रीस्तरीयबैठकमाभागलिनपरराष्ट्रमन्त्रीश्रेष्ठशनिवारईरानजाने १०घण्टाअगाडि एकैदिनएकहजार१९सयरुपैँयालेबढ्योसुनकोमूल्य १०घण्टाअगाडि अन्तर्वार्ता CityOneTv १मिनेटपाठ बाघकोपाइलाकाकिस्सा CityOneTv ४मिनेटपाठ स्याउकोशान,साइपालकोमान CityOneTv १मिनेटपाठ पोखरामापनिमनाईयोआदिकविभानुभक्तको२०९औंजन्मजयन्ती CityOneTv १मिनेटपाठ पोखरामहानगरकोबजेट८अर्ब७७करोड:सन्मुन्नतपर्यटकीयपोखराबनाउने आर्थिक एकैदिनएकहजार१९सयरुपैँयालेबढ्योसुनकोमूल्य काठमांडौ।सुनकोभाउआजएकैदिनएकहजारनौसयरुपैयाँलेबढेकोछ।सुनकोभाउएकहजारनौसयरुपैयाँलेबढेरआजतोलाकोएकलाख CityOneTv आर्थिक एकैदिनएकहजारछसयरुपैँयालेबढ्योसुनकोभाउ काठमांडौ।सुनकोभाउआजएकैदिनतोलामाएकहजारछसयरुपैयाँलेबढेकोछ। शुक्रवारतोलाक City Tv Khabarोएकलाख४१हजारदुईसयरुपैयाँमाकारोबारभएकोसुनको CityOneTv आर्थिक सामसङटिभीखरिदमाविशेषअफर कर्माचार्यग्रुपकोनयाँउत्पादन ‘क्रन्च’क्रिमवेफरबजारमा प्रतितोला१लाख४५हजारपुग्योसुनकोमूल्य सुनकोभाउ१लाख४२हजारनाघ्यो खेलकुद "गण्डकीप्रदेशस्तरीयतेस्रोमहिलातथापुरुषआर्चरीप्रतियोगिता"सुरु कोपाअमेरिकाकोउद्घाटनखेलमाअर्जेन्टिनाकोविजयीसुरुवात गण्डकीप्रदेशस्तरीयपुरुषतथामहिलाह्याण्डबलप्रतियोगिताकोतयारीपुरा  गण्डकीप्रदेशपुरुषटि–२०क्रिकेटकोउपाधिस्याङजालाई,प्रमिशबनेप्लेयरअफदिटुर्नामेन्ट  पोखरा१०र१७हेमजाभेट्रान्सकपको सेमिफाईनलमाप्रवेश हेमजाभेट्रान्सकपःपोखरा१२र१३सेमिफाइनलमाप्रवेश  विश्व गण्डकीकासंस्थापकमुख्यमन्त्रीकोप्रेमवकपत्र  लालसलामकमरेड!  हात्तीबाटकसरीजोगिने? मनोरञ्जन अन्तरजातीयविवाहकोकथामाआधारितचलचित्र039;ईश्वर039;कोट्रेलरसार्वजनिक    काठमाडौं। साउन११गतेदेखिदेशव्यापीरिलिजहुनेफिल्म039;ईश्वर039;कोट्रेलरसार्वजनिकभएकोछ।राजुगिरीनिर्देशितफिल्मईश्वरकोट्रेलमाअन्तरजातीयप्रे City Tv Khabarमकथालाईप्रमुख CityOneTv १मिनेटपाठ प्रेमकालागिलण्डनवाटपेरिससम्मकोयात्रा यसकारणहर्नलायकफिल्महो039;लण्डनटुपेरिस039; लण्डनटुपेरिसकालेखकभारद्धाजभन्छन्मैलेलेख्नचाहेकोफिल्महोयो! प्रेमकालागिलण्डनवाटपेरिससम्मकोयात्रा यसकारणहर्नलायकफिल्महो039;लण्डनटुपेरिस039; लण्डनटुपेरिसकालेखकभारद्धाजभन्छन्मैलेलेख्नचाहेकोफिल्महोयो! पोखरेलीफोटोपत्रकारप्रेमथापाकोफोटोललितकलाप्रर्दशनीमा–२०८०माउत्कृष्ठ  गायकविनोदवानियाँबेलायतप्रस्थान,आजअल्टरसटलण्डनमाप्रस्तुती तीनमिनेटलामो"लण्डनटुपेरिस"कोट्रेलरमाकेछ?  स्वास्थ्यजीवनशैली पचभैयाँकोशिविरमातीनसयजनाकोनिःशुल्कजाँच गण्डकीअस्पतालमाएमबिबिएसपढाईहुनेनिश्चित पोखराविश्वविद्यालयशिक्षणअस्पतालसञ्चालनमा,छिट्टैआईसीयूरएनआईसीयूसेवाथपिने पचभैयाँकोशिविरमातीनसयजनाकोनिःशुल्कजाँच गण्डकीअस्पतालमाएमबिबिएसपढाईहुनेनिश्चित पोखराविश्वविद्यालयशिक्षणअस्पतालसञ्चालनमा,छिट्टैआईसीयूरएनआईसीयूसेवाथपिने अन्नपुर्णगाउँपालिकापूर्णखोपसुनिश्चिततापालिकाघोषणा पचभैयाँकोशिविरमातीनसयजनाकोनिःशुल्कजाँच गण्डकीअस्पतालमाएमबिबिएसपढाईहुनेनिश्चित पोखराविश्वविद्यालयशिक्षणअस्पतालसञ्चालनमा,छिट्टैआईसीयूरएनआईसीयूसेवाथपिने शिक्षा पचभैयाँकोशिविरमातीनसयजनाकोनिःशुल्कजाँच गण्डकीअस्पतालमाएमबिबिएसपढाईहुनेनिश्चित पोखराविश्वविद्यालयशिक्षणअस्पतालसञ्चालनमा,छिट्टैआईसीयूरएनआईसीयूसेवाथपिने अन्नपुर्णगाउँपालिकापूर्णखोपसुनिश्चिततापालिकाघोषणा प्रदेश सम्पर्कStarNepalMediaHub.Pvt.Ltd.Nayabazar-9,KaskiNPRegistrationNumber:|077|078ContactNumbers:/शीर्षकहरुराजनीतिआर्थिकसमाचारअन्तर्वार्ताविचारब्लगखेलकुदमनोरञ्जनअ City Tv Khabarन्तराष्ट्रियदेशशिक्षास्वास्थ्यCityOneTvप्रवासअपराधमहत्वपूर्णलिंकहरुभिडियोसम्पर्कहाम्रोबारेमाहाम्रोटिमयुनिकोड©2024Allrightreserved-CityTvKhabarP.LTD.SiteBy:SobizTrendTechnologyjQuery(document).ready(function(){jQuery('.dropdown-menu').addClass('rounded-0mt-0py-0');jQuery('.adsimg').addClass('mb-4');jQuery('.respoiframe').addClass('embed-responsive-item');$(window).scroll(function(){if($(this).scrollTop()>50){$('#back-to-top').fadeIn();}else{$('#back-to-top').fadeOut();}});$('#back-to-top').click(function(){$('#back-to-top');$('body,html').animate({scrollTop:0,behior:'smooth'},800);returnfalse;});$('#back-to-top');if(typeofjQuery==='undefined'){thrownewError('jQueryisnotloaded.');}(function($,window){$.lazy=function(elem){$(elem).each(function(){if($(this).data('src')&&$(this).data('src')!==false&&$(this).is(':visible'))if($(this).offset().top

Placer: City Tv KhabarSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler